Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy tarjoaa mittauksia, koulutusta ja konsultointia.

Mittauskeskus Oy tekee teräsrakenteiden asennus- ja laadunvarmistusmittauksia. Yrityksen erityisosaamisalueena on suurten kappaleiden mittaus. Mittauskeskus Oy tarjoaa koulutusta mittaustyön perusteisiin, laitteiden käyttöön ja kalibrointiin. Koulutukset auttavat ymmärtämään mittauksia, tarkkuuksia, mittausepävarmuutta sekä koko mittausprosessia.

Mittauskeskus Oy auttaa mittausongelmien ratkaisussa:
Mitä kannattaa mitata, millä menetelmällä ja millä laitteilla.

Laadunvarmistaminen on hyvin tärkeä osa yritysten toimintaa, joten siihen kannattaa panostaa mittausten avulla.

Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy:n henkilöstöllä on yli 15 vuoden vankka kokemus käytännön mittaustyöstä, kouluttamisesta, kalibroinneista sekä hyvin monenlaisista mittausvälineistä ja mittausmenetelmien kehittämisestä.
Tarkkuusmyynti

Tarjoamme teille korkealaatuisia mittalaitteita. Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy on Trimos ja Sylvac mittalaitteiden virallinen maahantuoja. Mittalaite- ja kalibrointitietojen hallintaan tarjoamme QMSOFT ohjelmistoa.


Trimos Sylvac Sylvac
LaserTracker, Laserseurain

Etelä-Karjalan Mittauskeskus Oy käyttää tarkkuusmittauksissa Leica laserseurainta. Laserseurain on erittäin tarkka siirrettävä mittalaite koordinaattimittaukseen, mittausepävarmuus on parhaimmillaan ±0,01 mm.

Laite sopii hyvin esimerkiksi suurten kappaleiden mittaamiseen, työstökonemittauksiin, erilaisiin asennusmittauksiin, linjauksiin ja robottien liikeratojen mittaukseen.