Mittaukset

 • Teräsrakenteiden asennus- ja laadunvarmistusmittaukset

 • Uuninmittaukset
  • meesa-, sementti-, kalkki- ja kevytsorauunit
  • suoruus, petien painumat, renkaiden ja rullien kuluminen
  • oikaisut, säädöt ja fyllaukset

 • Paperikoneiden mittaukset
  • telojen linjaukset
  • runkorakenteiden mittaukset
  • peruslaattojen mittaukset

 • Konepajatekniset mittaukset
  • suurten koneistuskappaleiden mittaukset
  • teräsrakenteiden mittaukset

 • Työstökonemittaukset
  • paikoitustarkkuus
  • akseleiden geometria

 • Robottimittaukset
  • liikeradat
  • paikoitustarkkuus
  • akseleiden geometria

 • Rakennus- ja maastomittaukset
  • kartoitukset ja merkinnät

Kalibroinnit

 • Pituusmittalaitteet
 • Optiset mittalaitteet

Koulutukset

 • Mittausten perusteet ja laitteiden käyttökoulutukset

Konsultoinnit

 • Mittausongelmien ratkaiseminen
 • Mittaussuunnitelmat

Mittauspalvelun käyttö on kannattavaa monesta syystä:

 • Mittauslaitteiden hankintakulut ovat korkeat
 • Mittaustöitä päätyökseen tekevällä on parempi laitteiden ja mittausprosessin osaaminen, jolloin mittaustulokset ovat luotettavammat.